8paź

W ostatnich artykułach miałeś szansę poznać zasady czasu teraźniejszego oraz odmianę czasowników regularnych i nieregularnych. Jeśli czujesz, że w wystarczający sposób opanowałeś już ten materiał i brakuje Ci wiedzy, pozwalającej mówić o przeszłości w języku hiszpańskim, to niniejszy wpis Ci w tym pomoże.
Kolejny czas, który koniecznie musisz poznać, ucząc się języka hiszpańskiego, to czas przeszły dokonany, czyli Preterito perfecto.

ZASADY

Preterito perfecto składa się z czasownika haber, który odmienia się przez osoby oraz imiesłowu, użytego w odpowiedniej formie (participio pasado).

Jeśli chodzi o imiesłów, to tworzymy go, pomijając dwie ostatnie litery bezokolicznika i dodając odpowiednią końcówkę. W przypadku czasowników zakończonych na –ar odmianę kończymy na –ado.  Natomiast przy bezokolicznikach kończących się na –er oraz –ir na końcu umieszczamy –ido. Imiesłowu nie trzeba odmieniać przez wszystkie osoby, jest on stały, co bardzo ułatwia naukę. Zerknij na poniższą tabelkę.

Osobahaber-AR-ER-IR
yohetrabajadotenidosalido
hastrabajadotenidosalido
él/ella/Ud.hatrabajadotenidosalido
nosotroshemostrabajadotenidosalido
vosotroshabéistrabajadotenidosalido
ellos/ellas/Uds.hantrabajadotenidosalido

 

Zasady te wydają się łatwe i przystępne, ale niestety nie obowiązują w przypadku czasowników nieregularnych. Tutaj formy imiesłowu trzeba się nauczyć na pamięć, ale na szczęście, podobnie jak w przypadku czasowników regularnych, jest ona nieodmienna (taka sama dla każdej osoby). Poniżej możesz zobaczyć listę najpopularniejszych czasowników nieregularnych w czasie Pretérito perfecto:

abrir – abierto (otworzyć)

resolver – resuelto (rozwiązać)

poner –puesto (położyć)

hacer – hecho (robić)

volver – vuelto (wracać)

descubrir – descubierto (odkryć)

escribir – escrito (pisać)

decir –dicho (dawać)

ver – visto (widzieć)

ZASTOSOWANIE czasu Pretérito perfecto

Skoro już wiesz w jaki sposób odmieniać czasowniki i konstruować zdania, to teraz warto dowiedzieć się w jakich sytuacjach możesz korzystać z tego czasu.
Czasu przeszłego Preterito perfecto używaj gdy:

 • chcesz powiedzieć o czynnościach, które zostały zakończone przed chwilą, a ich konsekwencje/rezultaty są nadal obecne. Warto wtedy uwzględnić też następujące określenia czasu: 
  • hace un rato– przed chwilą,
  • hace cinco minutos– przed pięcioma minutami.
 • mówisz o zdarzeniach, które odbyły się w okresie, który nadal trwa, np.:
  • hoy-dziś
  • esta mañana-dziś rano
  • esta semana-w tym tygodniu
  • este mes-w tym miesiącu
  • este año-w tym roku itp.
 • mówisz o doświadczeniach życiowych, po to aby podkreślić czy dana czynność miała miejsce w Twoim życiu, czy nie. Często w takich sytuacja używa się również następujących określeń:
  • nunca– nigdy
  • muchas veces-wiele razy
  • 2 veces-2 razy
  • ya-już
  • todavía no-jeszcze nie

 Powodzenia w nauce!

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top