30kwi

Kultura machismo kojarzona jest z męskością i dumą. Termin ten ma swoje korzenie m.in. w języku hiszpańskim i wiąże się z określonym przez kulturę iberyjską ideałem męskości. Kim jest macho i jaka jest historia tego słowa? Co obecnie myśli się o tym zjawisku? W niniejszym artykule poznacie odpowiedzi na te pytania.

Kim jest macho?

Tożsamość macho obejmuje nieprzeciętny potencjał seksualny, pewność siebie czy zdolność do podejmowania ekstremalnego ryzyka. Mężczyzna macho ma zadanie opiekować się żoną i dziećmi, łożyć na ich utrzymanie oraz wykazywać się odwagą tzw. męstwem.

Historia tego terminu związana jest z Hiszpanią lata 30 i 40 XX wieku (oraz Portugalią), w której zaczęto promować typ macho jako ideał męskości.   

Niech nie zmylą was te stosunkowo pozytywne cechy, ponieważ macho posiada też tą mroczniejszą stronę. Machismo jest silnie związane z agresją i odczuwaniem wyższości nad innymi ludźmi, a szczególnie mężczyzn nad kobietami.

Termin ten wpisuje się w dyskurs na temat męskości dominującej oparty na dualizmie ról płciowych i stereotypowym postrzeganiem cech typowo kobiecych i typowo męskich.

Różnice w rozumieniu terminu macho

W kulturze iberyjskich wszyscy chłopcy marzyli, aby opiewano ich męskie atrybuty, a określenie macho użyte wobec mężczyzny wiązało się z największą nobilitacją. Natomiast w krajach anglojęzyczny termin ten przybierał odwrotne znaczenie wyrażone w postaci niemoralności czy seksizmu. Dlatego mężczyźni określani jako macho byli degradowani.

Kultura machismo – jak to jest teraz?

Obecnie mówi się o kryzysie męskości, który spowodowany został przez narzuconą na mężczyzn presję co do określonych zachowań. Co prawda przyjmuje się, że kultura machismo wiąże się z pozytywnymi i negatywnymi aspektami, to jednak badania podkreślają przewagę tych drugich. Nadmierna męskość wpływa negatywnie na kondycję psychiczną mężczyzn objawiając się w postaci depresji czy stanów lękowych.

Ponadto kultura macho wiążę się ze zwiększoną agresją mężczyzn i uznaje, że miejsce kobiet jest w domu. Podejście to pozwało rzeszy mężczyzn usprawiedliwiać agresje, którą stosowali wobec sprzeciwiających się im żon.

W czasach, w których zwiększa się pozycja kobiet kultura machismo krok po kroku przestaje mieć rację bytu. W Hiszpanii na ulicach można natknąć się na plakaty „stop machismo” i prosty sprzeciwiające się temu podejściu.

Jednak jednocześnie warto zwrócić uwagę na pewną pokoleniową cykliczność tego zjawiska. Dziecko uczy się od agresywnego i nieobecnego ojca określonych zachowań, które następnie kontynuuje w swoim dorosłym życiu. Dlatego wyrwanie się z tego zamkniętego systemu jest dużo trudniejsze niż się wydaje.

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top