28wrz

Mitologia baskijska to zbiór wierzeń o zabarwieniu politeistycznym, które pochodzą z Kraju Basków. Poznanie ich bliżej pozwoli zrozumieć, jak Baskowie interpretowali świat kiedyś i co z tego widoczne jest w ich obecnym podejściu. W niniejszym artykule weźmiemy pod lupę Kraj Basków i sprawdzimy, czym wyróżnia się mitologia baskijska.

Kim są Baskowie?

Baskowie zamieszkują tereny nad Zatoką Biskajską na granicy Hiszpanii i Francji. Jest to naród, który, choć należy do Hiszpanii, to tak naprawdę nie czuje się jej częścią. Potrzeba wyodrębnienia od tego kraju jest bardzo duża, dlatego od lat Baskowie toczą walki o niepodległość. Ich pochodzenie jest nieznane, ale sami uważają się za najstarszy europejski naród, władający językiem, który nie przypomina innych z grupy języków indoeuropejskich.

Mitologia baskijska

Po krótkim wprowadzeniu w podstawowe informacje na temat Kraju Basków możemy przejść do opowieści o mitologii baskijskiej.

Wierzenia Basków, mające swoje źródło w starożytności, posiadają charakter wyraźnie politeistyczny. Jednak postać Mari – głównej bogini – powstała pod wpływem oddziaływań chrześcijańskich. Zaczęto doszukiwać się w niej wcielenia Maryi, której imię do złudzenia przypomina to nadane baskijskiej bogini. Jest ona określana jako opiekunka przyrody. Jej celem nie była troska o ludzi, ale zdarzało się, że ofiarowała im wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Wierzono, że mieszkała w jaskiniach. Dlatego na jej cześć organizowano obrządki przed nimi, podczas których odprawiano rytuały taneczne czy składano darowiznę.

Mitologia baskijska – czym jest świat?

Dla Basków świat to inaczej wszechświat, który nawet Słońce onieśmielał swoją wielkością. Dlaczego? Ponieważ nie było ono w stanie jednocześnie dotrzeć do wszystkich obszarów ziemskich, gdyż zapadała noc.

Ponadto wierzono, że wszystko, co się dzieje, zamyka się w cyklu, który powtarza się nieskończoną ilość razy. Innymi słowy – to, co istnieje, już wcześniej się wydarzyło.

Kres?

Z jednej strony chrześcijaństwo dało kres pogańskim wierzeniom i czarostwu. Jednak z drugiej mimochodem pozwoliło im przeniknąć do innego schrystianizowanego już narodu. Dlatego schedę po mitologii baskijskiej obecnie zauważyć można w mentalności Basków oraz ich kulturze. To, co widoczne jest na pierwszy rzut oka to gloryfikowanie siły fizycznej ponad intelekt.

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top