2wrz

Uczenie się języka wymaga dużej dawki motywacji, ale bardzo ważne jest także, aby mieć (przynajmniej na początku drogi) językowego mentora. Nauczyciel języka obcego ma podobnie trudne zadanie do wykonania, co osoba ucząca się języka. Dlatego nieustannie stawia sobie pytanie: jak prawidłowo uczyć innych języka? Dzisiejszy wpis jest ukłonem w stronę nauczających i trochę nietypowo skierowany będzie właśnie do nich. Na warsztat bierzemy naukowe dociekania na temat socjopsychologicznych mechanizmów nauczania i uczenia się języka (o czym mówi autorka Sylwia Tyszka). Do lektury zapraszamy oczywiście wszystkich.

Socjopsychologia – jak prawidłowo uczyć innych języka?

Warto wyjść od tego, że w nauczaniu języka nie chodzi o to, żeby nauczyciel przekazał swoją wiedzę uczniom. Każdy uczący się musi sam tę wiedzę w sobie wytworzyć i dodatkowo ją pielęgnować – powtarzając, mówiąc i otaczając się językiem.

W nauczaniu dużo ważniejsza jest odpowiednia postawa nauczyciela, której nadrzędnym celem jest zaszczepienie w uczniach motywacji do nauki i zainteresowania językiem. Należy pamiętać tutaj o wadze motywacji wewnętrznej, o której pisaliśmy Wam w tym artykule.

Odpowiadając na pytanie: jak prawidłowo uczyć innych języka trzeba zastanowić się na początku jakimi cechami powinien charakteryzować się wystarczająco dobry nauczyciel?

Profesor Hanna Komorowska wyróżniła 4 grupy umiejętności:

  • Interakcyjne, czyli zaangażowanie w kontakt z uczniem/ami, stosowanie pochwał wzmacniających, dynamiczna mimika i ruchy,
  • Pedagogiczne – korzystanie z różnorodnych form prowadzenia zajęć, poprawianie błędów popełnianych przez ucznia/ów
  • Językowe – kompetencje językowe nauczyciela oraz wiedza na temat kultury i historii (Hiszpanii),
  • Dydaktyczne – sumienne przygotowywanie się do zajęć,

Nauka w społecznym kontekście

Najważniejsze w nauce języka obcego jest przyjęcie, że odbywa się ona w kontekście społecznym. Oznacza to, że osoba ucząca musi rozwinąć kompetencje komunikacyjne w relacji z drugą osobą albo większą grupą ludzi. Nie od dziś wiadome jest, że rozmowa w obcym języku, nawet jeśli niewiele się jeszcze potrafi, to najlepszy trening. Już od samego początku pozwala ona przełamać ewentualną barierę językową. Dlatego w przypadku lekcji szkolnych bardzo ważne są wszelkiego rodzaju pogadanki, dyskusje, prace w parach czy grupach. Właśnie one w przypadku odpowiedzi na pytanie: jak prawidłowo uczyć innych języka stanowią ważny element tej nieco złożonej odpowiedzi.

Najlepsze efekty osiągnąć można, dobierając w pary osoby o różnym poziomie zaawansowania. W takim układzie gorzej mówiące osoby zostają eksponowane na bardziej wyrafinowane słownictwo, z kolei lepiej mówiące jednostki mogą wypróbować swoich sił w dogadywaniu się z osobami o mniejszym kapitale językowym.

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top