10wrz

Czas teraźniejszy w języku hiszpańskim, czyli Presente de indicativo to bez wątpienia jeden z pierwszych elementów poznawania tego języka. W ostatnim wpisie przedstawiono zastosowanie tego czasu oraz opisana została odmiana czasowników regularnych. Natomiast w niniejszym artykule poznasz kolejną część związaną z odmianą czasowników nieregularnych w języku hiszpańskim.

Odmiana czasowników nieregularnych – czas teraźniejszy w języku hiszpańskim

Czujesz się trochę zaniepokojony, bo gramatyka nigdy nie była Twoją mocną stroną, a odmiana czasowników nieregularnych nie brzmi zbyt zachęcająco? Na szczęście w języku hiszpańskim występują pewne zasady, które ułatwiają ich naukę. Dzięki nim prawdopodobieństwo, że na początkowym etapie poznawania języka się zniechęcisz, jest niewielkie.

W takim razie do rzeczy, w języku hiszpańskim można wyróżnić kilka grup, różniących się formą odmiany czasownika:

Pierwsza grupa

Tutaj I i II osoba liczby mnogiej odmieniają się jak czasowniki regularne. Natomiast w pozostałych osobach:

  • „e” zamienia się na ”ie”,  np. querer (chcieć), comenzar (zaczynać), perder (zgubić),
  • “o” zamienia się na “ue”, np. poder (móc), volver (wracać), costar (kosztować),
  • „e” zamienia się na „i”, np. servir (służyć), pedir (prosić),
  • “u” zamienia się na „ue”, np. jugar (grać).
osobae>ie

np. querer

o>ue

np. poder

e>i

np. servir

u>ue

np. jugar

yoquieropuedosirvojuego
 quierespuedessirvesjuegas
él/ella/Udquierepuedesirvejuega
nosotros queremospodemosservimosjugamos
vosotros  queréispodéisservísjugáis
ellos/ellas/Uds. quierenpuedensirvenjuegan

Druga grupa

Ostatnia litera „i” zamienia się na „y”, np. construir (budować):

yoconstruyo
construyes
él/ella/Udconstruye
nosotrosconstruimos
vosotrosconstruís 
ellos/ellas/Uds.construyen

Trzecia grupa

Następnie mamy czasowniki nieregularne, w których tylko I osobę liczby pojedynczej odmienia się inaczej. Pozostała odmiana jest taka sama, jak w przypadku czasowników regularnych, np. conocer (wiedzieć), traducir (tłumaczyć):

yoconozcotraduzco
conocestraduces
él/ella/Udconocetraduce
nosotrosconocemostraducimos
vosotrosconocéistraducís 
ellos/ellas/Uds.conocentraducen

Czwarta grupa

Czasowniki z więcej niż jedną nieregularnością, np. tener (mieć), venir (przyjeżdżać):

yotengovengo
tienesvienes
él/ella/Udtieneviene
nosotrostenemosvenimos
vosotrostenéisvenís 
ellos/ellas/Uds.tienenvienen

Piąta grupa

W tej grupie czasowników żadne reguły nie pomogą, ponieważ są one całkowicie nieregularne. Oznacza to, że trzeba się ich odmiany nauczyć na pamięć, np. ir (iść), ser (być):

yovoysoy
vaseres
él/ella/Udvaes
nosotrosvamossomos
vosotrosvaissois 
ellos/ellas/Uds.vanson

Powyższe zasady w klarowny sposób wprowadzają w naukę odmiany czasowników nieregularnych (czas teraźniejszy w języku hiszpańskim). Z pewnością czujesz się już pewniej i dzięki temu stopniowo będziesz mógł przekuć zdobytą wiedzę na praktykę. W następnych wpisach poznasz inne czasy w języku hiszpańskim, a kolejność ich opisywania będzie zgodna z ich poziomem trudności. 

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top