29paź

W ostatnim artykule mogłeś poczytać o niesamowicie zróżnicowanym kraju, jakim jest Meksyk. Ta różnorodność widoczna jest nie tylko w przyrodzie czy zabytkach, lecz także w tradycjach. Meksyk uznawany jest za jeden z najbardziej religijnych narodów świata, w którym religia chrześcijańska miesza się z wierzeniami animistycznymi. W niniejszym artykule będziesz miał szansę dowiedzieć się, jak obchodzi się Święto Zmarłych w Meksyku.

Meksyk. Święto Zmarłych.

W Polsce Święto Zmarłych kojarzy się z powagą i smutną zadumą nad ludzkim przemijaniem. Natomiast w Meksyku podejście do obchodów upamiętniających zmarłych jest zgoła inne. Święto zmarłych w Meksyku, czyli Día de los Muertos jest to czas pełen zabawy, muzyki i wszechobecnych turpistycznych dekoracji, które przedstawiają śmierć w kolorowych barwach. Czas ten można  określić pewnego rodzaju festiwalem śmierci.

Na ulicach odbywają się parady, na których tańczą ludzie przebrani i pomalowani w sposób upodabniający ich do kościotrupów. Dużą inspirację stanowi La Catrina, czyli elegancka dama, która spersonifikowana została pod postacią szkieletu. Jest ona uznawana za symbol śmierci i w Dzień Zmarłych można spotkać na ulicach miast wiele osób przebranych właśnie na jej wzór. Ponadto piecze się torty w kształcie kostucha oraz je się cukrowe czaszki. Meksykanie spotykają się na cmentarzach, aby ucztować przy grobach swoich bliskich.

Taki sposób przeżywania Día de los Muertos nie wynika z lekceważącej postawy ludzi, a wręcz przeciwnie. Meksykanie przykładają dużą wartość do obchodów tego szczególnego dnia, a do zmarłych odnoszą się z należytym szacunkiem. Cel jest taki sam, jak w Polsce, czyli refleksja nad ludzkim życiem, jedynie środki za pomocą, którego się go osiąga są odmienne.

Ubieraniu kościotrupów w życiodajne i kolorowe barwy przyświeca określona intencja. Wychodzi się tu z założenia, że życie i śmierć są ze sobą nierozerwalnie związane. Dlatego nie należy się smucić w obliczu przechodzenia na drugą stronę. Meksykanie traktują śmierć jako element życia, który spotka każdego człowieka.

Kiedy obchodzi się Święto Zmarłych?

Święto zmarłych w Meksyku obchodzi się 1 i 2 listopada. Meksykanie wierzą, że w tym czasie dusze zmarłych odwiedzają swoich bliskich na ziemi. Dlatego też celebruje się ten dzień w tak kolorowy i majestatyczny sposób. Ludzie chcą odpowiednio ugościć przybyłych z zaświatów, wyrażając w ten sposób swój szacunek. Działania takie mają umożliwić zmarłym odejście w spokoju ze świata żywych.

Ze względu na swój rozmach i żywe zaangażowanie mieszkańców obchody Día de los Muertos zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top