25kwi

Od zarania dziejów system wierzeń i praktyk religijnych wpływał na funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie. Świątynie stanowiły centrum życia nie tylko religijnego, lecz także politycznego. We wpisie o ludach prekolumbijskich mieliście szansę poznać trzy najbardziej znane cywilizacje tj. Majowie, Inkowie i Aztekowie. W niniejszym, kolejnym z tej serii, artykule, przyjrzymy się dokładniej, czym wyróżnia się religia Majów.

Religia Majów – kukurydza

Rytuały w intencji obfitych zbiorów kukurydzy można uznać za pierwszy wyraz wierzeń Majów. Kukurydza była nie tylko głównym źródłem pożywienia (ponoć stanowiła aż 90% ich diety), lecz także elementem konstytuującym ich tożsamość kulturową.

Dzięki znaleziskom archeologicznym i zapiskom zaobserwować można niebywały rozwój wierzeń Majów. Od początkowo stosunkowo prostego obrządku do bóstw w intencji obfitych zbiorów, przez złożone wierzenia do sił natury, po ustanowienie zorganizowanego życie społecznego na czele którego stał kapłan.

Religia Majów – stworzenie świata i człowieka

To co bez wątpienia wyróżnia Majów to bogata mitologia, na którą składa się panteon bogów o różnych funkcjach. Jednak najważniejszą rolę odegrał Bóg-Stwórca, tworząc świat dla ludzi. Bóg ten, stanowiący źródło wszelkiego istnienia, pojawił się w postaci promieni słonecznych. Dlatego właśnie słońce stanowi ważny element wierzeń Majów. 

Jeśli chodzi zaś o powstanie człowieka, to był to proces okupiony wieloma próbami. Początkowo lepiono człowieka z gliny i słomy, jednak okazał się on zbyt głupi by okazywać wdzięczność stworzycielom. Dlatego wszystkie jego warianty wytępiono za pomocą fali potopów. Aż w końcu po 3 potopach Bóg-Stwórca, dzięki połączeniu mąki kukurydzianej i krwi, stworzył człowieka idealnego.

Bóstwa w wierzeniach Majów

Majowie patrzyli na świat przez pryzmat 3 poziomów, na które składały się odmienne  krainy:

  • górna ze słońcem w centrum, dostępna była od wschodu do zachodu,
  • podziemna, do którego dostać się można przez jaskinie, morza i oceany uwidoczniły się dopiero po zachodzie,
  • ziemska, czyli miejsce ludzi.

W cywilizacji Majów każde miasto było jednocześnie państwem, na którego czele stał patron. Majowie wierzyli w bóstwa związane z:

  • chinamital, czyli patronów wspólnot polityczny,
  • przodkami,
  • naturą.

Ponadto Majowie stworzyli znany na cały świat kalendarz, na podstawie którego uznali, że żyją w piątej epoce słonecznej, a poszczególne lata miały swoich własnych patronów.

Religia Majów miała charakter politeistyczny, bogowie stworzyli ludzi po to, aby oni oddawali im cześć. Z kolei kukurydza to nie było tylko zwykłe pożywienie. lecz także źródło życia, bo z niej właśnie powstał człowiek. Kukurydza była też wyobrażeniem nieba – Majowie wierzyli, że po śmierci ich dusza przemieści się do szczęśliwej krainy, w której kukurydzy będzie pod dostatkiem.

Ostatecznie tradycyjne wierzenia Majów zmieniły się pod wpływem podbój hiszpańskich konkwistadorów i w efekcie połączenia chrześcijaństwa i rodzimych wierzeń utworzyła się synkretyczna religia.

 

Tags:
© Copyright 2021 – strony internetowe i sklepy Tings.pl
Scroll to top